Τ. 210 90 21 821 :: info@kontorigas.gr Ευστρατίου Πίσσα 79, Νέος Κόσμος, 117 44 Αθήνα :: Τ. 210 90 10 138 :: Τ. 210 90 21 821 :: info@kontorigas.gr
Φως και Χρώμα

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή των κατάλληλων πηγών φωτισμού είναι το χρώμα του φωτός που εκπέμπουν.

Θερμοκρασία χρώματος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει πόσο ‘θερμό ή ‘ψυχρό’ είναι το φως που εκπέμπεται από κάποια φωτεινή πηγή μετρούμενο σε βαθμούς Kelvin (K). Η θερμοκρασία χρώματος μια πηγής φωτός ορίζεται σε σχέση με ένα 'ακτινοβολόν μαύρο σώμα' και απεικονίζεται στην καμπύλη Planckian. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του ακτινοβολούντος μαύρου σώματος, τόσο μεγαλύτερο είναι το μπλε στοιχείο στο φάσμα και τόσο μικρότερο το κόκκινο.

Χρώμα Φωτός

Το χρώμα φωτός που εκπέμπει ένας λαμπτήρας μπορεί να οριστεί σε σχέση με τη θερμοκρασία του χρώματος.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:

Θερμό λευκό < 3300Κ

Ουδέτερο λευκό 3.300 - 5.000Κ

Λευκό φως ημέρας > 5.000Κ

Οι λαμπτήρες παρά το γεγονός ότι έχουν το ίδιο χρώμα ενδέχεται να έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες χρωματικής απόδοσης λόγω φασματικής σύνθεσης του φωτός που εκπέμπουν.

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI – Colour Rendering Index) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ικανότητας πιστής απόδοσης των χρωμάτων επιφανειών και αντικειμένων από το φως που εκπέμπει μια πηγή φωτός

Συμβατικά λέμε ότι ο χρωματικός δείκτης 100 αντιπροσωπεύει το φως ημέρας. Η σύγκριση της ικανότητας διάκρισης χρωμάτων κάτω από τεχνητές πήγες φωτισμού και από το φυσικό φως, αποτελεί τη βάση αυτού του μέτρου.