Τ. 210 90 21 821 :: info@kontorigas.gr Ιππώνακτος 44, Νέος Κόσμος, 117 44 Αθήνα :: Τ. 210 90 10 138 :: Τ. 210 90 21 821 :: info@kontorigas.gr
Φωτομετρικά Μεγέθη και Μονάδες
Το φως είναι μια μορφή ενέργειας, ορατής, που μπορεί να μεταδοθεί από το ένα σημείο στο άλλο με δοσμένη ταχύτητα. Το φως, φυσικό και τεχνητό, ως κύμα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας μπορεί να περιγράφει σε σχέση με το μήκος κύματος και την ισχύ. Το ορατό φως αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του φάσματος της ακτινοβολίας (360 – 830 nm) το οποίο εκτείνεται από τις κοσμικές ακτίνες έως τα ραδιοκύματα. Η φωτομετρία μετράει το φως αποκλειστικά και μόνο από την σκοπιά του ανθρώπινου οπτικού συστήματος.

 

Όπως συμβαίνει με κάθε τεχνικό ή επιστημονικό τομέα, η τεχνολογία του φωτισμού έχει τη δική της ορολογία και τις έννοιες για τον ορισμό των χαρακτηριστικών των λαμπτήρων καθώς και για την τυποποίηση των μονάδων μέτρησης.

Οι βασικές φωτομετρικές μονάδες είναι:

Φωτεινή ροή, luminous flux, Φ, lumen (lm)

Η φωτεινή ροή (Φ) είναι η συνολική ποσότητα ορατής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από μια φωτεινή πηγή.

Μονάδα μέτρησης είναι το Lumen (lm)

Φωτεινή ένταση, luminous intensity, I, candela (cd)

Η φωτεινή ένταση (Ι) είναι η συνολική ποσότητα ορατής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από μια φωτεινή πηγή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Μονάδα μέτρησης είναι η Candela (cd)

Φωτισμός επιφάνειας, illuminance, E, lux (lx)

Ο φωτισμός επιφανείας (Ε) είναι η ποσότητα φωτός που πέφτει ομοιόμορφα σε μια δοθείσα επιφάνεια. Μονάδα μέτρησης είναι το Lux (lx)

Λαμπρότητα, luminance, L, candela per m2 (cd/m2)

Η λαμπρότητα (L) είναι η ποσότητα φωτός που φτάνει στο ανθρώπινο μάτι ύστερα από αντανάκλαση σε μια δοσμένη επιφάνεια και αποτελεί το αντικειμενικό μέτρο αίσθησης φωτεινότητας μιας επιφάνειας.

Η μονάδα μέτρησης είναι η Candela per square metre (cd/m2)