Τ. 210 90 21 821 :: info@kontorigas.gr Ιππώνακτος 44, Νέος Κόσμος, 117 44 Αθήνα :: Τ. 210 90 10 138 :: Τ. 210 90 21 821 :: info@kontorigas.gr
Φωτισμός κήπων και επιλογή φωτιστικών

Η επιλογη των φωτιστικών σωμάτων απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό από τα αρχικά στάδια της κατασκευής ενός υπαίθριου χώρου, έτσι ώστε ο φωτισμός να ενσωματωθεί σ’ αυτόν και η προδιαγραφή τους απαιτεί τα αναλυτικά φωτομετρικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα τη φωτιστική τους απόδοση, τις απαιτήσεις ηλεκτρικού ελέγχου της εγκατάστασης, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη συντήρηση, την εμφάνιση, την αντοχή και την ευκολία συντήρησης τους στο χρόνο.

Τα φωτιστικά σώματα που συνήθως χρησιμοποιούνται για το φωτισμό κήπων μπορούν να ταξινομηθούν στους ακόλουθους τύπους:

 1. Διάχυτου ή γενικού ή ομοιόμoρφου φωτισμού

Η διάχυση του φωτός γίνεται ελεύθερα και ομοιόμορφα χωρίς να κατευθύνεται προς κάποια συγκεκριμένη επιφάνεια ή στοιχείο του κήπου. Επιδαπέδια φωτιστικά μεσαίου και μεγάλου ύψους με γαλακτόχρωμες μπάλλες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων φωτιστικών. Τα ίδια φωτιστικά χρησιμοποιούνται συχνά επάνω στις κολόνες εκατέρωθεν της εξωτερικής εισόδου.

 1. Έμμεσου φωτισμού

Το φως διαχέεται σε μια επιφάνεια από μια ή περισσότερες κατευθύνσεις και εξ αντανακλάσεως στον υπαίθριο χώρο. Επίτοιχα φωτιστικά με προς τα επάνω / κάτω κατανομή φωτός και φωτιστικά στη στάθμη του εδάφους με ένα, δύο ή τέσσερα ανοίγματα παρέχουν φως χωρίς θάμβωση.

 1. Εστιακού ή φωτισμού κατεύθυνσης

Το φως εστιάζεται και κατευθύνεται μέσω ανακλαστήρων προς τις επιφάνειες και τα στοιχεία του κήπου που έχουν επιλεγεί να αναδειχθούν. Προβολείς διαφόρων μεγεθών, συμμετρικής ή ασυμετρης δέσμης, τοποθετημένοι σε τοίχους, στο έδαφος ή σε χαμηλούς ιστούς χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής της κατοικίας και του υπαίθριου χώρου, αντικειμένων, δέντρων και φυτών. Η δυνατότητα περιστροφής και ως προς τους δύο άξονες και κλειδώματος του προβολέα στην επιθυμητή θέση, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα αυτών των φωτιστικών.

 1. Μόνιμης εγκατάστασης

Είναι συνήθως τα φωτιστικά σώματα που παρέχουν το γενικό φωτισμό ενός κήπου.

 1. Μή μόνιμης εγκατάστασης

Είναι τα επιπλέον συνήθως διακοσμητικά φωτιστικά, που τοποθετούνται εκεί όπου απαιτείται περισσότερο φως, για παράδειγμα σε μια εορταστική εκδήλωση ή μια χρονική περίοδο και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Για την κάλυψη αυτών των έκτακτων περιπτώσεων είναι απαραίτητη η πρόβλεψη από τη μελέτη φωτισμού της ύπαρξης αναγκαίου αριθμού ηλεκτρικών αναμονών σε επιλεγμένα σημεία του κήπου.

 1. Οροφής χωνευτά ή εξωτερικής στήριξης

Η κατεύθυνση του φωτισμού είναι από επάνω προς τα κάτω. Αυτά τα φωτιστικά χρησιμοποιούνται στις εισόδους, στα μπαλκόνια, σε διαδρόμους και σε στεγασμένες πέργκολες. Συνήθως η χωροθέτηση τους γίνεται συμμετρικά σε σειρές και παρέχουν διάχυτο φωτισμό υψηλής έντασης.

 1. Επίτοιχα χωνευτά ή εξωτερικής στήριξης

Τα φωτιστικά χρησμοποιούνται για την ανάδειξη τοίχων και όψεων της κατοικίας καθώς και των εισόδων στον υπαίθριο χώρο. Τα χωνευτά φωτιστικά στις πλαινές επιφάνειες φωτιστικά είναι συνήθως μικρού μεγέθους και χαμηλής έντασης και χρησιμοποιούνται για τον εύκολο και ασφαλή προσανατολισμό σε σκάλες και σκαλοπάτια.

 1. Επιδαπέδια χαμηλά κολονάκια για φωτισμό μονοπατιών

Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή και άνετη κίνηση και τον προσανατολισμό στον κήπο μέσω της οριοθέτησης των μονοπατιών και των κύριων αξόνων κίνησης στο χώρο, καθώς και για την ανάδειξη του σχήματος των παρτεριών.

 1. Υποβρύχια

Οι κολυμβητικές δεξαμενές, οι μικρές λίμνες, καθώς και τα σιντριβάνια προσφέρονται για εντυπωσιακά εφέ φωτισμού. Η επιφάνεια του νερού ως ανακλαστική επιφάνεια μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέπτης με τον κατάλληλο φωτισμό, ενώ τονίζοντας την περίμετρο μιας πισίνας ή μιας μικρής λίμνης για παράδειγμα με ένα σύστημα οπτικών ινών γραμμικού φωτισμού (sidelight) ή με μια σειρά από χωνευτά στο έδαφος μικρά φωτιστικά προσανατολισμού LED, ενισχύεται το θεατρικό στοιχείο.

 1. Χωνευτά στο έδαφος

Το φως που εκπέμπεται από αυτά τα φωτιστικά έχει κατεύθυνση από κάτω προς τα επάνω (uplighting) και μπορεί να αναδείξει αντικείμενα, προσόψεις κτιρίων, δέντρα και φυτά με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Η τοποθέτηση τους μέσα στο έδαφος συχνά δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας, καθώς εάν αυτά τα φωτιστικά δεν εγκατασταθούν με σωστό τρόπο, συγκεντρώνουν το νερό της βροχής και καλύπτονται εύκολα από ρύπους και φερτή ύλη.

 1. Διακοσμητικά

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στεγανά μεν αλλά αμιγώς διακοσμητικά φωτιστικά δε, συνήθως επιδαπέδιες κολόνες με ύψος περίπου 2 μέτρων, με καπέλα κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυμερές υλικό.

Η επιλογή των διαφόρων τύπων φωτιστικών σωμάτων σε ένα κήπο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της παράγοντες που σχετίζονται με την αντοχή, συντήρηση, βαθμό προστασίας και στεγανότητας τους. Θα πρέπει να είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UV) και ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS), να διαθέτουν υψηλή προστασία έναντι της διάβρωσης, να εξασφαλίζουν την απαραίτητη στεγανότητα (έως IP65) ανάλογα με την προτεινόμενη χρήση, να μην διαδίδουν τη φλόγα και να είναι αυτοσβηνόμενα.

Οι δείκτες προστασίας αποτελούν ένα ασφαλή οδηγό για την κατάλληλοτητα του φωτιστικού όσον αφορά στη χρήση του σε εξωτερικούς χώρους. Ο βαθμός στεγανότητας IP καθορίζεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60529 και ορίζει το επίπεδο προστασίας που προσφέρει το περίβλημα έναντι της εισόδου ξένων αντικειμένων, όπως της σκόνης και του νερού. Ο βαθμός προστασίας από εξωτερικά μηχανικά φορτία IK καθορίζεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62262. Πρόκειται για μια διεθνή αριθμητική κατάταξη για το επίπεδο προστασίας που παρέχουν τα περιβλήματα ηλεκτρικού εξοπλισμού από εξωτερικά μηχανικά φορτία. Ο βαθμός προστασίας από την ηλεκτροπληξία Class καθορίζεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 61140. Ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που προσφέρουν τα ηλεκτρικά περιβλήματα, τόσο κατά την κανονική λειτουργία, όσο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ταξινομούνται ως κλάσης Ι, ΙΙ ή III.

Ο ποιοτικός φωτισμός κήπου βασίζεται σε υλικά κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων, τα οποία αντέχουν στο χρόνο. Αυτά είναι παραδοσιακά το αλουμίνιο, ο χαλκός, ο ορείχαλκος, το ανοξείδωτο ατσάλι και πρόσφατα το θερμοπλαστικό πολυμερές υλικό. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των υλικών είναι ότι απάγουν τη θερμότητα, ώστε να μην παρατηρείται υπερθέρμανση στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος.