Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού

Σωστός φωτισμός στο σωστό χώρο τη σωστή στιγμή

 

Τα σύγχρονα κτίρια με τις αυξημένες απαιτήσεις τους για περισσότερη άνεση και ασφάλεια, ποιοτικότερο και φιλικότερο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον καθώς και για ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, αυξάνουν σημαντικά την πολυπλοκότητα και το κόστος των συμβατικών συστημάτων που θα προσπαθούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές. Ειδικά για το φωτισμό, φυσικό και τεχνητό, ο οποίος από τη φύση του επιδρά σε πολλούς παράγοντες, όπως είναι η αισθητική του χώρου, η ψυχολογική διάθεση όσων ζουν σε αυτόν καθώς και το λειτουργικό κόστος, θα πρέπει να δίνεται η ανάλογη σημασία στην ορθολογική διαχείριση του.
 
 
Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού που αυτές υποστηρίζουν, επιτρέπουν μια νέα και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα του φωτισμού, η οποία δεν συνδέεται μόνο με την άνεση, την ασφάλεια, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευελιξία στη χρήση των χώρων αλλά στοχεύει στην εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης μέσω της κάλυψης των σύνθετων νεών απαιτήσεων και αναγκών. Η λειτουργικότητα και κυρίως η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος διαχείρισης φωτισμού έγκειται στην επιτυχία του να υποστηρίξει τους στόχους της μελέτης φωτισμού, δηλαδή τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας σε ένα ποιοτικό εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, την εξασφάλιση συνθηκών οπτικής άνεσης και ασφαλούς κίνησης στους χώρους καθώς και στον περιορισμό κάθε σπατάλης ενέργειας. 

SENSOR DIM MULTI 230V

SENSOR DIM MICO 1-10V

SENSOR DIM PICO 1-10V

TOUCH DIM SYSTEM

MULTI ECO SYSTEM

MULTI 3 SYSTEM

EASY COLOR CONTROL SYSTEM

BASIC SYSTEM DALI

PROFESSIONAL SYSTEM DALI

COMPONENTS