Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου

Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός με ποιοτική και καινοτόμο τεχνολογία

 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και των συνθηκών οπτικής άνεσης σε κάθε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο επιβάλουν την άμεση αντικατάσταση των συμβατικών διατάξεων έναυσης και ελέγχου της λειτουργίας των πηγών φωτισμού με ηλεκτρονικά. Εξαιτίας της υψηλής συχνότητας λειτουργίας των ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων, υπάρχει αύξηση της φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων και επομένως μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης του 20%. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι απώλειες από ένα ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης είναι περίπου οι μισές από ότι σε ένα συμβατικό και ότι η φωτιστική απόδοση των λαμπτήρων φθορισμού βελτιώνεται σημαντικά στις υψηλές συχνότητες.
 
Τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης υψηλής συχνότητας κάνουν δυνατή τι ρύθμιση της φωτεινής ροής από 100% έως 1% στους λαμπτήρες φθορισμού, χρησιμοποιώντας μια γραμμή ελέγχου 1-10V DC. Αυτή η γραμμή ελέγχου επιτρέπει μια μεγάλη ποικιλία συνδέσεων, από συνδέσεις με απλούς ρυθμιστές χειρός για συστήματα φωτισμού που ενεργοποιούνται με το φως της ημέρας, μέχρι συνδέσεις σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ενέργειας με τεχνολογία PC και I-bus. Τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης υψηλής συχνότητας για ρύθμιση της φωτεινής ροής ξεπερνούν όλες τις υπάρχουσες συμβατικές και ηλεκτρονικές λύσεις όχι μόνο στους τομείς της άνεσης του φωτισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά επίσης και σε ότι αφορά την ευκολία λειτουργίας και εγκατάστασης. 
 
 
Πλεονεκτήματα
 • Μικρότερο μέγεθος (περίπου 40%) και μικρότερο βάρος (περίπου 80%) έναντι των συμβατικών
 • Παρουσιάζουν μικρές απώλειες και επομένως εκλύουν λιγότερη θερμότητα
 • Επιτρέπουν την αυξομείωση του φωτισμού μέσω ρυθμιστών φωτισμού (dimmers)
 • Παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας και στο συνεχές ρεύμα για την ίδια τάση
 • Δεν εμφανίζουν βόμβο.
 • Θέτουν το σύστημα εκτός λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης (για παράδειγμα βραχυκυκλώματος
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής (περίπου 50,000 ώρες).
 • Διατηρούν σταθερή τάση στην έξοδο τους ανεξάρτητα του φορτίου με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η προδιαγεγραμμένη από τον κατασκευαστή διάρκεια ζωής για τους λαμπτήρες 
 
Ιδανικοί για:
 • Αίθουσες συνδιασκέψεων
 • Κινηματογράφοι και στούντιο
 • Εκθέσεις
 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
 • Γραφεία
 • Οικίες
 • Σχολεία
 • Καταστήματα και εμπορικά κέντρα

HALOTRONIC HTi DALI

HALOTRONIC HTL

HALOTRONIC MOUSE HTM

HALOTRONIC NANO HTN

OPTOTRONIC

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi S

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I

POWERTRONIC FIT PT-FIT S

POWERTRONIC FIT PT-FIT I

QUICKTRONIC FIT QT-FIT8 T8

QUICKTRONIC ECO QT-ECO

QUICKTRONIC QT-ECO FM

QUICKTRONIC INTELLIGENT QTI DALI DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT QTI 1…10V DIIM

QUICKTRONIC PROFESSIONAL

QUICKTRONIC INSTANT START QTIS

QUICKTRONIC QT-FM T2

DULUTRONIC

ET-PARROT ELECTRONIC TRANSFORMER